Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/papes/ftp/aia/wp-content/themes/aurum/inc/laborator_actions.php on line 872
Reklamacje - Partner Papes - Najlepszy biuro serwis we Wrocławiu

WARUNKI I ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

 

  1. Sposób reklamowania uszkodzonych produktów

Warunkiem uruchomienia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie reklamacji wypełniając protokół zgłoszenia reklamacji. Słowny opis usterki „nie działa” jest niewystarczający do przyjęcia reklamacji (należy opisać w jakich okolicznościach produkt przestał działać, czym się usterka objawia). Reklamacje i zwroty bez wypełnienia któregokolwiek z pól na protokole zgłoszenia reklamacji nie będą rozpatrywane. Towar powinien być dokładnie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu, przesłany w oryginalnym opakowaniu do firmy PARTNER PAPES. Nie wolno używać taśmy pakownej lub innej klejącej bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu. Reklamacje zamienników są rozpatrywane do 14 dni roboczych, oryginałów do 31 dni roboczych od momentu dotarcia reklamowanego artykułu  do autoryzowanego serwisu.

Do reklamacji powinny być dołączone wydruki kontrolne wskazujące na wadliwe działanie produktu (jeżeli to możliwe) i stan licznika jeśli jest dostępny.

Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, firma PARTNER PAPES może:

– dokonać wymiany produktu na nowy, wolny od wad,

– dokonać naprawy wadliwego produktu,

– dokonać zwrotu zapłaty za produkt w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest w tym przypadku załatwienie reklamacji w inny sposób.

O sposobie załatwienia reklamacji decyduje firma PARTNER PAPES

W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, firma PARTNER PAPES może obciążyć nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, towar odesłany zostanie na koszt Reklamującego wraz z dołączoną fakturą za poniesione koszty.

Uwagi dla klienta odbierającego zamówiony towar z firmy PARTNER PAPES

Odbierając przesyłkę od kuriera, kierowcy należy zawsze sprawdzić, czy nie ma ona oznak uszkodzenia. W przypadku uszkodzenie paczki Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej, kierowcy oraz powiadomić o tym fakcie swojego Opiekuna Handlowego. Reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą lub zamówieniem powinny być zgłaszane bezpośrednio Opiekunowi Handlowemu.

 

Reklamacje polegające na zgłoszeniu rozsypanego tonera wewnątrz opakowania należy zgłaszać natychmiast.

  1. Wymianie nie podlega:

– produkt uszkodzony mechanicznie,

– produkt zużyty,

– produkt innej marki niż deklarowana.

 

  1. Reklamacja jest automatycznie odrzucona jeżeli:

– jest uszkodzona plomba gwarancyjna i widać ewidentne ślady ingerencji w produkt,

– jest widoczne uszkodzenie mechaniczne, a produkt nie był zabezpieczony do wysyłki (tonery – uszkodzenie wałka OPC i wszelkich elementów konstrukcji zewnętrznej, tusze – uszkodzenie głowicy i wyraźne uszkodzenie elektroniki),

– zaklejona głowica taśmą klejącą.

 

  1. Reklamacja może nie być przyjęta jeżeli produkt:

– nie był odpowiednio zabezpieczony do transportu,

– nie był zapakowany w fabryczne opakowanie – jeśli jest taki wymóg Producenta,

– nie został opisany na zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

  1. Produkty firmy SAMSUNG, PANASONIC, OKI, BROTHER reklamowane muszą być u producenta przez końcowego użytkownika na podstawie faktury zakupu (nr infolinii Samsung: 0-801-172-678 lub www.samsung.com, nr infolinii Panasonic: 801 801 887, 22 338 11 11 lub www.panasonic.pl., infolinia techniczna Oki: 800 12 00 66 , tech@oki.com.pl, www.oki.pl, nr infolinii Brother: 0-801 333 803, http://www.brother.pl/support/warranty-page/bpl-service).

 

W szczególnych przypadkach tj. towarów firm: Xerox, Minolta, Konica-Minolta, do reklamacji zainstalowanych bębnów, tonerów i jednostek drukujących wymagane jest przesłanie następujących próbnych kopii:

– kopii z tekstem,

– kopii czarnej,

– kopii białej,

– kopii planszy testowej odpowiadającej danemu producentowi,

Jeżeli kopie nie przedstawiają wady, dołączyć kopie najlepiej przedstawiające problem.

Nieprzestrzeganie ww. zasad może spowodować nie przyjęciem reklamacji i odesłaniem jej na koszt nadawcy.

UWAGA:

 

W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 27 lipca 2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.)