Formularz Reklamacyjny

  Klienta:

  Przedmiot reklamacji:
  Zgłoszenie reklamacji(opis wad i okoliczności ich powstania):


  Działania naprawcze/Żądanie raklamującego:

   L.p Nazwa towaru Numer dokumentu Ilość na dokumencie Ilość faktyczna Różnica ilościowa Propozycja załatwienia rozbieżności Uwagi
   1
   2