Formularz Reklamacyjny

  Klienta:

  Przedmiot reklamacji:
  Zgłoszenie reklamacji(opis wad i okoliczności ich powstania):


  Działania naprawcze/Żądanie raklamującego:

   L.p

   Nazwa towaru

   Numer dokumentu

   Ilość na dokumencie

   Ilość faktyczna

   Różnica ilościowa

   Propozycja załatwienia rozbieżności

   Uwagi

   1

   2